Dostawa elementów opakowań transportowych - puszek i bębnów (hoboków) do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Numer sprawy: 
12/P/2016
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
13/04/2016

 Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM elementów opakowań transportowych tj. puszek metalowych ze stali ocynkowanej z wiekiem zawalcowywanym zdzieralnym i odcinanym (transport po stronie Wykonawcy i na jego koszt) oraz bębnów (hoboków) z blachy stalowej do pakowania radiofarmaceutyków (transport po stronie Zamawiającego), spełniających wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i inne warunki, szczegółowo określone w specyfikacji technicznej dla każdego z elementów opakowań.  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty