Dostawa elementów styropianowych do wypełnienia opakowań transportowych dla NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM przez okres 4 lat

Numer sprawy: 
08/P/2019
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
26/04/2019

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa do Zamawiającego, Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM, elementów styropianowych do wypełnienia opakowań transportowych w asortymencie i ilościach (łącznie w okresie 4 lat) opisanych w SIWZ wraz załącznikami.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty