Dostawa i montaż ścianek farmaceutycznych wraz z instalacją oświetlenia.

Numer sprawy: 
08/P/2016
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
11/04/2016

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zabudowa ściankami farmaceutycznymi, wraz z instalacją oświetlenia, pomieszczeń w budynku nr 24, numery pomieszczeń: 25D, 25Da, 26D, 27D, 28D, 32D, 33D, 34D zgodnie z koncepcją graficzną, opisem i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załącznikami. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty