Dostawa kolumn do generatorów Mo/Tc do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie dostaw sukcesywnych w okresie trzech lat

Numer sprawy: 
44/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
27/12/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia, prowadzonego w trybie z wolnej ręki, jest dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM, 40 000  kolumn do generatorów technetowych (Mo/Tc), w systemie dostaw sukcesywnych partiami  w okresie trzech lat od daty podpisania umowy lub do czasu wyczerpania ilości zamawianego asortymentu.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty