Dostawa kolumn do generatorów Mo/Tc do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie dostaw sukcesywnych w okresie trzech lat

Numer sprawy: 
26/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
23/10/2018

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM 40 000  kolumn do generatorów technetowych (Mo/Tc) w systemie dostaw sukcesywnych, partiami, w okresie trzech lat od daty podpisania umowy lub do czasu wyczerpania ilości zamawianego asortymentu.    

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty