Dostawa kompletów igieł do generatorów izotopowych

Numer sprawy: 
11/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
17/08/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie partiami do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w okresie: od dnia podpisania umowy do 30.06.2017r 20 000 (słownie: dwadzieścia tysiecy)kompletów igieł do generatorów izotopowych, spełniających wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i warunki określone szczegółowo w Specyfikacji technicznej - Załącznik A.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty