Dostawa mechanicznych manipulatorów powielających do OR POLATOM.

Numer sprawy: 
29/P/2014
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
09/09/2014

Wykonawca dostarczy: 1) 2 sztuki mechanicznych manipulatorów powielających do komory nr 1 i nr 2 dla Zespołu Komór Gorących do produkcji I-131 w pomieszczeniach 13- 15D2) montaż 3) uruchomienie 4) komplet części zamiennych na dwuletni okres eksploatacji wraz z wykazem elementów krytycznych;5) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim w 3 egzemplarzach. 6) komplet oryginalnej dokumentacji technicznej oraz w języku polskimSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik A do SIWZ.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty