Dostawa mechanicznych manipulatorów powielających do OR POLATOM.

Numer sprawy: 
36/P/2014
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
31/10/2014

Opis przedmiotu zamówienia:Wykonawca dostarczy: 1) 2 sztuki mechanicznych manipulatorów powielających do komory nr 1 i nr 2 dla Zespołu Komór Gorących do produkcji I-131 w pomieszczeniach 13- 15D,2) montaż, 3) uruchomienie, 4) komplet części zamiennych na dwuletni okres eksploatacji wraz z wykazem elementów krytycznych,5) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim w 3 egzemplarzach, 6) komplet oryginalnej dokumentacji technicznej oraz w języku polskim.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik A do SIWZ.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty