Dostawa mierników mocy dawki oraz mierników skażeń promieniotwórczych do monitorowania środowiska pracy – dwie części.

Numer sprawy: 
14/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
22/05/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Część nr 1: Dostawa dwóch monitorów skażeń powierzchniowych z  oprogramowaniem serwisowym, przewodami zasilającymi i dokumentacją techniczną wraz z ich montażem i uruchomieniem.   Część nr 2: Dostawa sześciu monitorów mocy dawki  z  oprogramowaniem serwisowym, przewodami zasilającymi i dokumentacją techniczną wraz z ich montażem i uruchomieniem.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania techniczne zawarte są w Załączniku A do SIWZ.  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty