Dostawa, montaż i uruchomienie kabiny lakierniczej w NCBJ Ośrodku Radioizotopów .

Numer sprawy: 
05/P/2014
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
21/03/2014

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń, dostawa, montaż i uruchomienie w NCBJ Ośrodku Radioizotopów POLATOM kabiny lakierniczej, zbudowanej na bazie istniejącego pomieszczenia 5W w budynku Nr 24 Ośrodka Radioizotopów POLATOM, wraz z wentylacją nawiewno-wywiewną oraz z wbudowanym systemem filtracji powietrza (dotyczy nadmuchu i wyciągu). 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty