Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM

Numer sprawy: 
27/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
19/07/2018

Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty