Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Numer sprawy: 
18/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
15/05/2017

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywne dostarczanie do siedziby Zamawiającego, przez okres od dnia podpisania umowy do końca sierpnia 2018r oleju opałowego lekkiego L-1 o parametrach odpowiadających  wymaganiom określonym w normie PN-C-96024:2011, i szacunkowo określonej łącznej ilości 300 tys. litrów. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego oleju w stosunku do  szacunkowo określonej ilości w granicach  ± 20%, a Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty