Dostawa pojemników osłonnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie dostaw sukcesywnych w okresie trzech lat - 12 części.

Numer sprawy: 
05/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
30/04/2015

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - ołowianych pojemników osłonnych do produktów radioaktywnych Zamawiającego, zwanych w dalszej części SIWZ pojemnikami.Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w systemie dostaw sukcesywnych w okresie trzech lat od daty podpisania umowy. Zamówienie składa się z 12 niżej wymienionych części, z których każda obejmuje dostawę pojemników jednego typu.Część Nr 1    - Dostawa pojemników P-  5 w ilości łącznej       3 000 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 2    - Dostawa pojemników P-10 w ilości łącznej          600 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 3    - Dostawa pojemników P-20 w ilości łącznej       1 100 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 4    - Dostawa pojemników P-30 w ilości łącznej       3 200 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 5    - Dostawa pojemników P-50 w ilości łącznej       1 300 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 6    - Dostawa pojemników P-60 w ilości łącznej       6 000 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 7    - Dostawa pojemników P-15KN w ilości łącznej 5 000 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 8    - Dostawa pojemników P-25KN w ilości łącznej 8 000 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 9    - Dostawa pojemników P-20SR w ilości łącznej     200 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 10 - Dostawa pojemników P-32KN w ilości łącznej     900 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 11 - Dostawa pojemników TULEJE  w ilości łącznej     700 szt. w okresie trzech latCzęść Nr 12 - Dostawa pojemników Ø 120     w ilości łącznej 3 000 szt. w okresie trzech lat

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty