Dostawa pojemników P-60 do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM

Numer sprawy: 
07/P/2014
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
03/04/2014

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników typu P-60   -   1200 sztuk. Szczegółowy opis techniczny pojemnika stanowi Załącznik A do SIWZ -  „Specyfikacja Pojemnika Osłonnego Typ P-60”

Niżej wymienione materiały, które będą użyte do produkcji:

- ołów OT3

- stal St3

- stal  1H18N9T

 muszą posiadać certyfikaty, które będą załączane do każdej dostawy.

 

 

 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty