Dostawa sprzętu sieciowego wraz z oprogramowaniem do rozbudowy infrastruktury IT Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Numer sprawy: 
23/P/2016
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
25/10/2016

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego teleinformatycznego sprzętu sieciowego do rozbudowy infrastruktury IT oraz dostawa oprogramowania do sterowania siecią Ośrodka Radioizotopów POLATOM. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także dostawa szaf teletechnicznych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania techniczne zawarte są w Załączniku A do SIWZ.  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty