Dostawa sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania do OR POLATOM – 5 części.

Numer sprawy: 
08/P/2013
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
25/02/2014


Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM.
Zamówienie podzielone jest na 5 niżej wymienionych części, z których każda stanowi odrębne zamówienie.


Część Nr 1 – Zwiększenie wydajności i dostępności sieci LAN,
Część Nr 2 – Macierz dyskowa SAN Fibre Channel,
Część Nr 3 – Obudowa dysków sieciowych wraz z dyskami,
Część Nr 4 – Oprogramowanie biurowe i systemowe,
Część Nr 5 – Zestawy komputerów stacjonarnych oraz przenośnych.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty