Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz przedłużenie okresu gwarancji na sprzęt teleinformatyczny posiadany przez Zamawiającego – 3 części.

Numer sprawy: 
05/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
25/01/2018

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:a) w zakresie Części Nr 1: dostawa, instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego teleinformatycznego sprzętu sieciowego wraz z nieodpłatnym przyjęciem zużytego sprzętu elektronicznego Zamawiającego, w ilości odpowiadającej wagowo sprzętowi dostarczonemu.b) w zakresie Części Nr 2: dostawa, instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego teleinformatycznego sprzętu serwerowego wraz z nieodpłatnym przyjęciem zużytego sprzętu elektronicznego Zamawiającego, w ilości odpowiadającej wagowo sprzętowi dostarczonemu.c) w zakresie Części Nr 3: przedłużenie okresu gwarancji na sprzęt teleinformatyczny posiadany przez Zamawiającego.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty