Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz przedłużenie okresu gwarancji na sprzęt teleinformatyczny posiadany przez Zamawiającego – 2 części.

Numer sprawy: 
01/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
11/01/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:  a) w zakresie Części Nr 1: dostawa, instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego teleinformatycznego sprzętu sieciowego i teleinformatycznego sprzętu serwerowego wraz z nieodpłatnym przyjęciem zużytego sprzętu elektronicznego Zamawiającego, w ilości odpowiadającej wagowo sprzętowi dostarczonemu.  b) w zakresie Części Nr 2: przedłużenie okresu gwarancji na sprzęt teleinformatyczny posiadany przez Zamawiającego.  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty