Dostawa sprzętu teleinformatycznego wraz z akcesoriami – 2 części: Część Nr 1 – Dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z akcesoriami,Część Nr 2 – Dostawa zestawów komputerowych przenośnych wraz z akcesoriami

Numer sprawy: 
31/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
27/08/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z akcesoriami (Część Nr 1 zamówienia) oraz dostawa zestawów komputerowych przenośnych wraz z akcesoriami (Część Nr 2 zamówienia).Dodatkowo Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia wybranej losowo przez Zamawiającego próby statystycznej liczącej 10 zestawów komputerowych stacjonarnych oraz 2 zestawy komputerowych przenośnych.Ponadto, wymagane jest od Wykonawcy wypakowanie dostarczonego sprzętu z opakowań fabrycznych i odbiór tych opakowań, oraz  nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu elektronicznego Zamawiającego  w stosunku wagowym 1/1 (waga sprzętu dostarczonego w ramach zamówienia/waga zużytego sprzętu Zamawiającego). 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty