Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów ciężarowych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w dwóch etapach (2+1)

Numer sprawy: 
09/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
18/04/2018

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM, trzech fabrycznie nowych, rocznik 2018, samochodów ciężarowych, przystosowanych do przewozu materiałów promieniotwórczych. Dostawa samochodów nastąpi w dwóch etapach (2+1).

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty