Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów ciężarowych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w dwóch etapach (2+1)

Numer sprawy: 
02/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
05/02/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM, trzech fabrycznie nowych, rocznik 2018, samochodów ciężarowych, przystosowanych do przewozu materiałów promieniotwórczych. Dostawa samochodów nastąpi w dwóch etapach (2+1). Specyfikacje techniczne zamawianych samochodów stanowią załącznik do SIWZ.   

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty