Dostawa urządzeń i oprogramowania serwisowego do rozbudowy Lokalnego Systemu Monitorowania Ośrodka Radioizotopów POLATOM w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku o monitoring środowiska pracy w zakresie parametrów radiologicznych –dwie części.

Numer sprawy: 
24/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
03/08/2017

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:  Część nr 1: Dostawa pięciu monitorów skażeń powierzchniowych wraz z  oprogramowaniem  serwisowym, przewodami zasilającymi i dokumentacją techniczną. Część nr 2: Dostawa dziesięciu monitorów mocy dawki wraz z  oprogramowaniem  serwisowym, przewodami zasilającymi i dokumentacją techniczną. Przedmiotem zamówienia są  monitory skażeń powierzchniowych oraz mocy dawki, składające się z wyświetlaczy możliwych do zamontowania (i prostego demontowania) na powierzchniach pionowych wraz z mobilnymi (ruchomymi – na kablu) sondami pomiarowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania techniczne zawarte są w Załączniku A do SIWZ.  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty