Dostawa urządzeń i oprogramowania serwisowego do rozbudowy Lokalnego Systemu Monitorowania Ośrodka Radioizotopów POLATOM w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku o monitoring środowiska pracy w zakresie parametrów radiologicznych- dwie części.

Numer sprawy: 
28/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
29/08/2017

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:  Część nr 1: Dostawa pięciu monitorów skażeń powierzchniowych wraz z  oprogramowaniem  serwisowym, przewodami zasilającymi i dokumentacją techniczną.    Część nr 2: Dostawa dziesięciu monitorów mocy dawki wraz z  oprogramowaniem  serwisowym, przewodami zasilającymi i dokumentacją techniczną.  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty