Dostawa urządzeń i oprogramowania serwisowego do rozbudowy Lokalnego Systemu Monitorowania Ośrodka Radioizotopów POLATOM w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku o monitoring środowiska pracy w zakresie parametrów radiologicznych.

Numer sprawy: 
26/P/2016
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
25/08/2016

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa ośmiu monitorów skażeń powierzchniowych wraz z  oprogramowaniem  serwisowym, przewodami zasilającymi i dokumentacją techniczną. W skład Lokalnego Systemu Monitoringu (LSM) powinny wchodzić ogólnie dostępne w handlu monitory skażeń powierzchniowych, składające się z wyświetlaczy możliwych do zamontowania (i prostego demontowania) na powierzchniach pionowych wraz z mobilnymi (ruchomymi – na kablu) sondami pomiarowymi 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty