Dostawa urządzeń laboratoryjnych –8 części.

Numer sprawy: 
31/P/2016
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
30/12/2016

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM następujących, fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych: Część Nr 1 - Dygestorium radiochemiczne (typ I) -  1 szt. Część Nr 2 - Dygestorium radiochemiczne (typ II) -  1 szt. Część Nr 3 - Przystawka do analizy fazy nadpowierzchniowej (headspace) do chromatografu                        gazowego - 1 szt. Część Nr 4 - Uniwersalny liofilizator półkowy - 1 szt. Część Nr 5 - Syntezator peptydów - 1 szt. Część Nr 6 - Chromatograf jonowy do oznaczania anionów nieorganicznych - 1 szt. Część Nr 7 - Autosampler do chromatografii - 1 szt. Część Nr 8 - Detektor radiometryczny do HPLC - 1 szt. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty