Dostawa urządzeń laboratoryjnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM

Numer sprawy: 
16/P/2019
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
20/09/2019

Przedmiotem niniejszego, podzielonego na części zamówienia, jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM  fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych, szczegółowo opisanych w SIWZ wraz z załącznikami, w tym w ZAŁĄCZNIKU A do SIWZ.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty