Dostawa urządzeń laboratoryjnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM – 12 części

Numer sprawy: 
32/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
18/10/2018

   Przedmiotem niniejszego, podzielonego na 12 części zamówienia, jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM następujących, fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych: Część Nr 1 - Zestaw do HPLC -  1 szt. Część Nr 2 - Autosampler do chromatografii -  1 szt. Część Nr 3 - Komora rękawicowa do pracy w atmosferze gazu obojętnego  -  1 szt. Część Nr 4 - Detektor radiometryczny do chromatografii cieczowej - 1 szt. Część Nr 5 - Zestaw pomp do chromatografii cieczowej - 1 szt. Część Nr 6 - Aparat do pomiaru temperatury - 1 szt. Część Nr 7 - Chłodziarko zamrażarka - 1 szt. Część Nr 8 - Chłodziarka laboratoryjna - 1 szt. Część Nr 9 -  Komora klimatyczna - 1 szt. Część Nr 10 - Mieszadło magnetyczne z grzaniem - 1 szt. Część Nr 11 - Domek osłonny z ołowiu do pracy z detektorem HPGe – 1 szt. Część Nr 12 - Wielokanałowy scyntylacyjny licznik gamma wraz z oprogramowaniem i komputerem        - 1 szt. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty