Dostawa urządzeń laboratoryjnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM – 3 części.

Numer sprawy: 
41/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
14/11/2018

 Przedmiotem niniejszego, podzielonego na 3 części zamówienia, jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM następujących, fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych:  Część Nr 1 - Detektor radiometryczny do chromatografii cieczowej - 1 szt. Część Nr 2 - Zestaw pomp do chromatografii cieczowej - 1 szt. Część Nr 3 - Wielokanałowy scyntylacyjny licznik gamma wraz z oprogramowaniem i komputerem        - 1 szt.  Zamawiane urządzenia laboratoryjne wraz z akcesoriami muszą spełniać parametry techniczne oraz inne wymagania określone dla każdego z nich w Załączniku A do SIWZ - Specyfikacje techniczne.   

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty