DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH do NCBJ OŚRODKA RADIOIZOTOPÓW POLATOM – 8 CZĘŚCI

Numer sprawy: 
02/P/2016
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
17/03/2016

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM następujących, fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych:Część Nr 1 - Zamknięty cyrkulator chłodzący (1 szt.) Część Nr 2 - Spektrometr Mas (1 szt.)  Część Nr 3 - Automatyczny syntezator peptydów (1 szt.) Część Nr 4 - Chromatograf cieczowy preparatywny (1 szt.) Część Nr 5 - Zestaw do UHPLC (1 szt.) Część Nr 6 - Automatyczny dozownik próbek ciekłych do chromatografu gazowego GC2010 (1 szt.) Część Nr 7 - Degazer zewnętrzny 4-kanałowy (1 szt.) Część Nr 8 - Komora jonizacyjna do pomiaru aktywności radionuklidów (1 szt.)   

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty