Dzierżawa 8 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych i 20 sztuk drukarek przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM na okres 3 lat.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty