Dzierżawa przez okres 48 miesięcy Centralnego Systemu Wydruku wraz z urządzeniami i systemem naliczania kosztów

Numer sprawy: 
43/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
13/12/2018

 Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie i udostępnienie Zamawiającemu w okresie 48 miesięcy od daty podpisania umowy Centralnego Systemu Wydruku (zwanego dalej  „CSW”), umożliwiającego wykonywanie wydruków, kopiowanie oraz skanowanie dokumentów.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty