Kompleksowa dostawa oraz usługa przesyłowa gazu ziemnego na potrzeby NCBJ OR POLATOM

Numer sprawy: 
10/P/2019
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
28/05/2019

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa w sposób ciągły gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) do czterech budynków (kotłowni) Zamawiającego w ilości 3 000 000,00 kWh w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty