Modernizacja i remont czterech kotłowni olejowych Zamawiającego wraz z ich adaptacją na kotłownie gazowe

Numer sprawy: 
18/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
18/05/2018

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu czterech kotłowni olejowych Zamawiającego z jednoczesną ich adaptacją na kotłownie gazowe oraz wykonaniem instalacji gazowych.    

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty