Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z częściową wymianą kanalizacji w budynku Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM Nr 24 B, C, D na poziomie piwnicy

Numer sprawy: 
23/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
14/07/2017

Przedmiotem zamówienia jest  modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i częściowa wymiana instalacji kanalizacji w piwnicach budynku 24BCD. Szczegółowy opis zakresu wykonywanych prac stanowią załączniki do SIWZ

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty