Modernizacja pomieszczeń czystych nr 113D i 114D

Numer sprawy: 
34/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
22/11/2017

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz wykonanie  robót budowlano-montażowych polegających na   adaptacji budowlanej i instalacyjnej pomieszczeń do standardów zawartych w GMP oraz przeprowadzenie procesów ich kwalifikacji i walidacji. Zadanie będzie realizowane w Otwocku przy ul. Andrzeja Sołtana 7 (budynek 24D pomieszczenie 114D i 113D). Pomieszczenia będą docelowo spełniać funkcje farmaceutycznych  pomieszczeń produkcyjnych i będą w klasie czystości D i C według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (wraz z późniejszymi zmianami). Modyfikowane pomieszczenia będą przeznaczone do znakowania radioizotopowego oraz do wytwarzania zestawów iniekcyjnych przeznaczonych do stosowania klinicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego wykonania stanowią: Załącznik A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - PFU  Załącznik C do SIWZ - Dodatkowe wymagania.Załącznik D do SIWZ – Regulamin. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty