Odbiór odpadów komunalnych z Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie odbiorów sukcesywnych w okresie czterech lat

Numer sprawy: 
06/P/2019
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
09/04/2019

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór odpadów komunalnych stałych mieszanych, odpadów komunalnych segregowanych  (papier, plastik, szkło), odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów wielkogabarytowych z terenu NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty