Pełnienie nadzorów inwestorskich w zakresie projektowania i realizacji inwestycji p.n.: Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie - CERAD, dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Numer sprawy: 
08/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
06/06/2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmującego nadzory w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i elektrycznej niskoprądowej w zakresie realizacji inwestycji p.n. „Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie - CERAD” zgodnie z wytycznymi art. 25 Prawa Budowlanego.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty