Przedłużenie okresu gwarancji na sprzęt teleinformatyczny posiadany przez Zamawiającego.

Numer sprawy: 
13/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
05/04/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przedłużenie okresu gwarancji na sprzęt teleinformatyczny posiadany przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części oraz minimalne wymagania techniczne zawarte są w Załączniku A do SIWZ.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty