Realizacja inwestycji p.n.: Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie - CERAD, dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Numer sprawy: 
25/P/2016
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
09/09/2016

 Inwestycja CERAD polega na zaprojektowaniu, wybudowaniu, uruchomieniu oraz oddaniu do użytku gotowego obiektu z kompletną infrastrukturą towarzyszącą, instalacjami wewnętrznymi oraz wyposażeniem pracowni (w tym dostawa i zainstalowanie cyklotronu, tj. urządzenia służącego do przyspieszania protonów i cząstek alfa do energii 30 MeV oraz deuteronów do energii 15 MeV).  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty