Remont dachów na budynku Nr 24C, D i G oraz remont murków oporowych i przebudowa ogrodzenia wewnętrznego wraz z utwardzeniem terenu – 3 części.

Numer sprawy: 
03/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
13/05/2015

Przedmiotem zamówienia jest remont dachów na budynku Nr 24 C, D i Goraz remont murków oporowych i przebudowa ogrodzenia wewnętrznego wraz zutwardzeniem terenu zgodnie z  przedmiarami i  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.    Część Nr 1:   Remont dachu na budynku Nr 24 CCzęść Nr 2:   Remont dachu na budynku Nr 24 D i GCzęść Nr 3:   Remont murków oporowych i przebudowa ogrodzenia wewnętrznego wraz                        z utwardzeniem terenu Szczegółowe opisy poszczególnych części stanowią załączniki: Dla Części Nr 1  - Załącznik A do SIWZ - Przedmiary    Dla Części Nr 2  - Załącznik B do SIWZ - PrzedmiaryP                                                                           Dla Części Nr 3  - Załącznik C do SIWZ – Przedmiary                                                                                                                                                

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty