Remont drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu przy bud. Nr 24 i Nr 25

Numer sprawy: 
32/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
20/10/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu przy bud. Nr 24 i Nr 25. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik A do SIWZ - Projekt, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania robót. Wymagania związane z realizacją zamówienia opisano w Załączniku C do SIWZ - Dodatkowe wymagania, oraz Załączniku D do SIWZ - Regulamin. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty