Remont i modernizacja pomieszczeń w OR POLATOM w budynku Nr 24ABCD

Numer sprawy: 
20/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
24/07/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Remont i modernizacja pomieszczeń w OR POLATOM w budynku Nr 24ABCD

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty