Remont i modernizacja pomieszczeń w OR POLATOM w budynku Nr 24ABCD

Numer sprawy: 
34/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
08/10/2018

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń 022A; 1Aa; 120A; 02C; 03C; 04C; 05C; 015C; 016C; 017C; 123D; 124D; 05D; 2D; 30D, który musi być realizowany zgodnie z etapami realizacji określonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ oraz z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzą i doświadczeniem.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik A  -  Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania związane z realizacją zamówienia: Załącznik C  -  Dodatkowe wymagania Załącznik D  -  Regulamin.      

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty