Remont pomieszczeń 29c/5 i 29c/4 w budynku nr 29c

Numer sprawy: 
06/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
16/04/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych pomieszczenia 29c/5 w celu przystosowania do wymogów hurtowni farmaceutycznej zgodnie z projektem i przedmiarem wraz z remontem sąsiadującego pomieszczenia 29c/4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik A do SIWZ  -  Opis przedmiotu zamówienia (projekt + przedmiar) 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty