Rozbudowa i doposażenie cyklotronu dostarczanego w ramach realizacji rozszerzonego projektu CERAD

Numer sprawy: 
02/P/2020
Status: 
aktywny
Data ogłoszenia: 
26/02/2020

Postepowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty