Rozbudowa i modernizacja systemu informatycznego w NCBJ OR – POLATOM – 2 części: Część Nr 1 – Dostawa macierzy dyskowej wraz przełącznikami sieci SAN Fibre Chanel, Część Nr 2 – Rozbudowa posiadanej macierzy dyskowej HPE MSA 2040

Numer sprawy: 
35/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
11/10/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Część Nr 1 zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającego macierzy dyskowej, przełączników sieci SAN Fibre Chanel,  koniecznego oprogramowania oraz   zamontowanie, uruchomienie i przetestowanie systemu dowodzące  poprawności jego działania.  Część Nr 2 zamówienia  rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej o dodatkową półkę 12 dysków obejmująca dostawę sprzętu, montaż, uruchomienie wraz z przetestowaniem dowodzącym poprawności działania układu.   

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty