Rozbudowa infrastruktury IT w NCBJ Ośrodku Radioizotopów POLATOM

Numer sprawy: 
21/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
30/12/2015

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego sieciowego i serwerowego do rozbudowy infrastruktury IT NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania techniczne zawarte są w Załączniku A do SIWZ.  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty