Rozbudowa infrastruktury IT w NCBJ Ośrodku Radioizotopów POLATOM - 3 części, wraz z odkupieniem obudowy C3000 w Części Nr 2.

Numer sprawy: 
18/P/2016
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
03/06/2016

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie teleinformatycznego sprzętu sieciowego i serwerowego do rozbudowy infrastruktury IT NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM wraz z odkupieniem przez Wykonawcę obudowy C3000 w Części Nr 2, oraz dostawa oprogramowania. Część Nr 1 – Sprzęt sieciowy Część Nr 2 – Sprzęt serwerowy Część Nr 3 – Oprogramowanie   

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty