Sukcesywna dostawa do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM kształtek irydowych (dysków).

Numer sprawy: 
26/P/2014
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
04/09/2014

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM kształtek irydowych (dysków) o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w SIWZ , które Zamawiający będzie poddawał procesowi aktywacji w reaktorze jądrowym.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty