Sukcesywna dostawa do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM kształtek irydowych (dysków).

Numer sprawy: 
30/P/2014
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
01/10/2014

 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM kształtek irydowych (dysków) o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w SIWZ , które Zamawiający będzie poddawał procesowi aktywacji w reaktorze jądrowym. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty